Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de ondernemer en de eigenaar van het huisdier met betrekking tot de huisvesting van het huisdier.
In Dierenpension Oud Gastel (hierna DOG te noemen) worden uitsluitend honden en katten toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden.

De factuur wordt elektronisch of per post naar u verzonden. Zodra u deze binnen heeft dient u een aanbetaling te doen van 50% van het totale bedrag. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voordat u uw huisdier komt brengen voldaan te zijn.
Indien u binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf reserveert, dient het volledige bedrag overgemaakt te worden.

De prijs bevat de kosten van de verzorging, voeding (m.u.v. speciaal dieetvoer), huisvesting van het huisdier en de verschuldigde BTW.
Bij een langer verblijf van het huisdier bij DOG geldt dezelfde prijs per dag als de overeenkomen prijs voor de periode dat het huisdier al bij DOG zat.
De dag van halen en brengen worden afzonderlijk van elkaar berekend.

Vaccinatie hond: deze dient gevaccineerd te zijn tegen hondenziekte, hepatitis, parvo en ziekte van Weil. Een titerbepaling kan ook met een geldig titerbewijs in het inentingsboekje. Alleen de ziekte van Weil dient ieder jaar gevaccineerd te worden, omdat hier niet op getitert kan worden.
Vaccinatie kat: deze dient gevaccineerd te zijn tegen katten- en niesziekte. Een titerbepaling kan ook met een geldig titerbewijs in het inentingsboekje.
Wanneer de vaccinatie verlopen is of het huisdier niet volledig is gevaccineerd, wordt het huisdier niet aangenomen. Het huisdier dient uiterlijk 14 dagen voordat het in pension komt, alle vaccinaties gehad te hebben.
Indien het inentingsboekje niet in orde is, kan het huisdier helaas niet bij DOG verblijven. DOG is dan niet verplicht om het geldbedrag terug te storten.

Het huisdier dient vrij te zijn van vlooien. Bij aankomst wordt hier op gecontroleerd en mocht blijken dat het huisdier vlooien heeft, wordt het huisdier helaas niet geaccepteerd.
DOG is dan niet verplicht het volledige overgemaakte bedrag terug te storten.
Het huisdier kan op zijn vroegst 24 uur nadat er bij DOG vlooien geconstateerd zijn opnieuw worden aangeboden.

Mocht de hond loops zijn of kunnen worden en de kat krols is of kan worden, dan dient dit bij brengen van het huisdier gemeld te worden aan DOG.

Een kater wordt niet toegelaten als hij de leeftijd van 6 maanden heeft en niet gecastreerd is. 

Mocht het huisdier eventuele bijzonderheden hebben, zoals medicijnen of een speciaal dieet, dan dient dit vermeld te worden bij de reservering. Mocht de eigenaar bij gebreke dit niet melden, dan kan DOG niet aansprakelijk worden gesteld.
Wanneer er wijzigingen in de bijzonderheden optreden voordat het huisdier in het dierenpension verblijft, dient de eigenaar dit door te geven aan DOG.
Medicijnen dienen in de originele verpakking mee te worden gegeven waarop het volgende vermeldt staat; naam huisdier, eigenaar, dierenarts, medicijn en de dosering.

Als het huisdier medicijnen heeft en deze moeten ook tijdens het verblijf in DOG worden gegeven, dan dient de eigenaar voldoende van de voorgeschreven medicijnen mee te nemen en dit geheel kosteloos aan DOG te geven.

Mocht het huisdier tijdens het verblijf in DOG een ander dier verwonden en heeft deze medische verzorging nodig, dan komt deze volledige kosten op rekening van de eigenaar van het huisdier die dit veroorzaakt heeft.
Voor andere kosten en schaden is DOG in geen enkel opzicht aansprakelijk.

DOG is verplicht de optimale verzorging te geven aan het huisdier tijdens het verblijf.
Bij eventuele trauma of ziekte die optreden bij DOG zal DOG een dierenarts raadplegen en op advies van de dierenarts de medische behandeling voor het huisdier begeleiden.
Alle medische kosten die gemaakt worden, komen voor rekening van de eigenaar. DOG zal zorgen voor een kopie van de dierenartsrekening.
Voor andere kosten en schaden is DOG in geen enkel opzicht aansprakelijk.

Na het ophalen van het huisdier, is DOG niet aansprakelijk voor eventueel letsel of ziekte.

Indien een huisdier tijdens het verblijf van DOG komt te overlijden, zal DOG de contactpersoon op de hoogte stellen en overleggen hoe met het overleden dier gehandeld dient te worden.
Mocht de contactpersoon onbereikbaar zijn voor DOG dan is DOG gerechtigd om naar haar weten te handelen met het overleden dier.

Als het huisdier door iemand anders opgehaald wordt, dient de eigenaar dit aan DOG door te geven. Er wordt bij het ophalen om een legitimatiebewijs gevraagd van de persoon die de hond op komt halen, om te kijken of dat dit overeen komt. Als blijkt dat er enige twijfel is, dan wordt het huisdier niet meegegeven.

Er wordt geld aan de eigenaar teruggestort als:
Sterfgeval van een familielid in de eerste graad.
Ziekte of sterfgeval van het huisdier dat gebracht zou worden bij DOG.
Ziekte of plotseling optreden van een ongeval van de eigenaar of binnen huishoudelijke kring van het huisdier.
Bij één van deze punten dient dit aangetoond te worden aan DOG.
Het huisdier komt te overlijden bij DOG, wordt alleen het geldbedrag van de resterende dagen die het huisdier nog zou verblijven bij DOG teruggestort.

Als het huisdier eerder opgehaald wordt, dan de afgesproken datum dan is DOG niet gerechtelijk op teruggaaf van de pensionprijs.

Indien de eigenaar zonder bericht op de overeengekomen aanvangsdatum niet met het huisdier bij DOG is, is DOG niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor het huisdier van de eigenaar beschikbaar te houden.
DOG is gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.

Indien de eigenaar zonder bericht het huisdier niet binnen een week (7 dagen) na beëindiging van de pensionovereenkomst bij DOG ophaalt, zal DOG gemachtigd het desbetreffende huisdier te vervreemden. De eventuele behaalde opbrengst is voor DOG en wordt in mindering gebracht van het verschuldigde bedrag dat nog open staat bij DOG.

Bij annulering voor de aanvangsdatum bij DOG gelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering van een pensionverblijf rekenen wij €15,00 administratiekosten (per annulering).
Bij annulering tussen 8 en 2 weken voor de aanvangsdatum brengen wij de helft van het pensionbedrag in rekening.
Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum zal het volledige pensionbedrag in rekening worden gebracht.

Als er een wijziging op een reservering plaatsvindt (indien bij DOG mogelijk), wordt er per wijziging €10,00 in rekening gebracht.
Reserveringen voor in juli en augustus kunnen na het indienen niet meer gewijzigd worden.