Dierenpension Oud Gastel gevestigd aan de Peeter Ceelen Keetweg 1, te Oud Gastel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 80100759.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, deze worden uitgelegd in deze privacy policy.

Welke gegevens verzamelen we?

De gegevens die u invult op het contact- of registratieformulier van onze website worden doorgestuurd naar een medewerker van Dierenpension Oud Gastel. De medewerker gebruikt deze informatie om contact met u op te nemen en uw vraag te beantwoorden. Indien nodig worden uw gegevens gebruikt om u en uw dier(en) aan te melden bij Dierenpension Oud Gastel. Dit is altijd in overleg en met toestemming van u.

Daarnaast staan uw gegevens over uw vraag of aanmelding voor maximaal een jaar in het beheersysteem van onze website. Dit is een beveiligde omgeving waar een aantal medewerkers van Dierenpension Oud Gastel en de webbouwer de website in beheren. Jaarlijks worden alle gegevens, die zijn ingevuld op het contactformulier, uit het beheersysteem van de website verwijderd.

We geven de door uw ingevulde gegevens nooit door aan andere partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Met welk doel registeren wij deze gegevens?

  • Om u van een reactie te kunnen voorzien nadat u een (contact)formulier heeft ingevuld.
  • Voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren.
  • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens in de online formulieren op onze website worden opgeslagen op de servers Neostrada.nl / Totaaldomein B.V. en beheerd door PLAN@STUDIO B.V. te Dordrecht.

Meer informatie over het privacy beleid van Neostrada.nl / Totaaldomein B.V. vind u op hun website. https://www.neostrada.nl/privacy-verklaring.html

Beveiliging persoonsgegevens:

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies:

Op de website dierenpensionoudgastel.nl maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die door de website op uw computer, mobiel of tablet gezet worden.

De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics:

Met de cookies kunnen we de website goed laten werken. Ook gebruiken we de cookies om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken, met behulp van Google Analytics. Google Analytics is de web-analyse-service van Google. Met deze informatie kunnen we de website verbeteren.

Dierenpension Oud Gastel kan de cookies niet herleiden tot een computer of persoon.

Social Media:

Via de website kunt u op de facebookbutton klikken en hierop delen wij onze foto’s en eventuele filmpjes.

U kunt de privacyverklaring van Facebook lezen om te kijken hoe zij met de privacy om gaan. 

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.

  • U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarnaar wij uw gegevens niet meer zullen gebruiken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaats vond voor deze intrekking.
  • U heeft ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om deze te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijke inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
  • Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  • Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook een email verstaan.
  • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw pravicy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Dierenpension Oud Gastel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreding.